Vývoj skupin a týmů

Velmi naivní představa je, že nově vytvořený kolektiv/pracovní skupina, byť ze špičkových odborníků, může začít ihned pracovat na svém úkolu a bude brzo produkovat nějaké výsledky.

Nežli se k tomuto dopracují, musí si celá skupina/tým/kolektiv... projít určitým vývojem, který se nedá přeskočit, ani zkrátit. A o tom, čím si lidé ve skupině musí projít, aby mohli připravenou energii spotřebovávat na dosažení cílů a nikoli na spotřebovávání energie směrem dovnitř/šarvátkami mezi sebou, je tento seminář, vycházející z jedné ze základních teorií transakční analýzy – teorie skupinového imaga (Eric Berne) a z teorie vývoje malých skupin (Bruce Tuckman).

 • Seminář se zaměřuje na porozumění procesu vývoje skupin a týmů pomocí transakční analýzy. Tento seminář pomáhá účastníkům učit se porozumět dynamice skupin a týmů a naučit se, jak tyto procesy ovlivnit a pohybovat se v nich.
 • Účastníci semináře se budou také seznamovat se základními pojmy a koncepty transakční analýzy vztahujícími se k vývoji skupin a týmů. Seminář také zahrnuje cvičení, která pomáhají účastníkům porozumět jejich vlastním vzorcům chování a reakcím v různých skupinových situacích.
 • Seminář je určen profesionálům, kteří pracují s týmy a skupinami, jako jsou manažeři, trenéři, konzultanti, ale i lidmi, kde je základním předpokladem dobré práce „týmovost“ např. zdravotnický personál oddělení, lékařské týmy, sociální týmy, pracovní skupiny a týmy a pod. Účast na semináři může pomoci účastníkům lépe porozumět vztahům týmech a skupinách ve kterých se pohybují.

Praha 3. 11. – 4. 11. 2023

 • Základní harmonogram: 9.00 – 13.00; 14.30 – 18.00
 • Minimální počet účastníků: 10

Lektor

PhDr. Blanka Čepická, Ph.D. TSTA – P

Bližší informace

 • Při  počtu zájemců menším nežli 10 bude místo realizace posunuto do Dobřichovic. Termín zůstává stejný. Místo je velmi dobře dostupné vlakem z Prahy Hl. nádraží, pak pěšky cca 15 - 20 min.
 • Podrobné organizační informace obdrží zájemci na základě registrace cca měsíc před uvedeným termínem konání.

 

Základní cena

5199 Kč

Cena obsahuje:

 • písemné podkladypísemné podklady
 • režijní náklady spojené s přípravou semináře
 • honorář lektora
 • poplatek za akreditaci AKP ČR
 • mezinárodní osvědčení
 • občerstvení
 • nájem
Přejít nahoru