Aplikace TA

Žijeme s TA

Baví nás péče o pečovatele

Chceme podporovat  všechny  kolegy, aby postupně dosáhli té nejvyšší certifikace (TSTA) a nemuseli jsme na  semináře, nebo zkoušky zvát vždy někoho z ciziny. A taky abychom mohli vzdělávat  a dovést k certifikaci další zájemce o TA sami.

 

Níže naleznete aplikační oblasti TA

09

Aplikační oblasti TA

01.

Psychoterapie

Rozpoznání a změna archaických, sebelimitujících vzorců; vytváření prostoru pro spotnánní fungování

02.

Organizace

Rozvoj, růst, efektivita lidí uvnitř organizací

03.

Vzdělávání

Učení v různých kontextech, podpora učících se, rozvoj učitelů

04.

Poradenství

Zvědomění sebe a svých dovedností řešit problém, identifikace zdrojů, rozvoj klienta

Přejít nahoru