Spolupracujeme

Nechceme se uzavírat do jedinečnosti

Máme kolegy/kolegyně, kteří se zabývají transakční analýzou velmi dlouho a dobře. Proto je zde uvádíme a možná se s nimi někdy v našich pracovních setkáních můžete setkat.

 

Předpokládáme, že se tyto řady budou rozšiřovat.

13
sandra

Dr. Sandra Wilson
TSTA - O, certifikovaný master kouč

Člověk se může měnit, růst a rozvíjet

Pracuji jako konzultant v rozvoji organizací, kouč, kouč vzdělavatel, supervizor a učitel transakční analýzy. Moje filosofie učení vchází z přesvědčení, že člověk se může měnit, růst a rozvíjet  a jestliže jeden člověk v systému má schopnost  měnit se ostatní členové mají tuto schopnost také. Mým zájmem je pomáhat lidem  porozumět tomu, jak duševní síly  které působí jak  intrapersonálně  tak i interpersonálně  ovlivňují jak v člověku tak mezi lidmi a skupinami jejich myšlení a chování.

Jsem fascinována silou nevědomé mysli a mým cílem je pomáhat lidem a týmům  vydat se na   vlastní cestu.

Jsme tady, abychom šířili a rozvíjeli transakční analýzu v České republice.

Naše cíle:

  • ukázat, jak se dá transakční analýza využívat v profesním i osobním životě,
  • poskytovat ucelené vzdělávání v transakční analýze v souladu s mezinárodně uznávanými pravidly a vychovávat nové transakční analytiky
  • podporovat sebepoznání, rozvoj dovedností a kompetencí na základě filozofie transakční analýzy a jejích konceptů,
  • vytvářet otevřený kreativní prostor pro diskuse zájemců o transakční analýzu.

Oficiální průvodce Transakční analýzou v ČR, sdružuje zájemce o transakční analýzu.

ČATA je organizací, která sdružuje zájemce a odborníky v oblasti transakční analýzy. Jejím cílem je uplatňovat koncepty, myšlenky a principy transakční analýzy v praxi. Podporuje studium a vzdělávání ve všech oblastech její aplikace – psychoterapie, poradenství, organizace a vzdělávání. Jedná v souladu s etickými zásadami European Association for Transactional Analysis (EATA), jíž je členem.

Přejít nahoru