Rozvoj organizací

Změna je možná

Organizační transakční analytici pracují a zabývají se systémem. Vycházejí z přesvědčení, že úspěch organizací je závislý na vztazích  a propojení  mezi lidmi, úkoly, formální struktuře, neformální struktuře, kultuře, sociálně vystavěné organizační realitě a z toho  vycházejícího chování. TA používají k „diagnostice“   problémů systému, k podpoře růstu a rozvoji  jednotlivců, týmů a celé organizace.

18

Aplikační oblasti TA

01.

Psychoterapie

Rozpoznání a změna archaických, sebelimitujících vzorců; vytváření prostoru pro spotnánní fungování

02.

Organizace

Rozvoj, růst, efektivita lidí uvnitř organizací

03.

Vzdělávání

Učení v různých kontextech, podpora učících se, rozvoj učitelů

04.

Poradenství

Zvědomění sebe a svých dovedností řešit problém, identifikace zdrojů, rozvoj klienta

Přejít nahoru