O nás

Měníme pohled na mezilidské vztahy

Blanka, Honza

07
bcsbg

PhDr. Blanka Čepická, Ph.D. TSTA – P

Baví mne péče o pečovatele

Jsem klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka. Transakční analýza je moje srdeční záležitost – první seznámení proběhlo v r. 1990 přes návštěvu Servaace van Beekuma a jeho první TA 101. Od té doby s ní profesně žiju. Baví mně jí předávat dalším zájemcům nejen při výcvicích, ale v rámci různých aplikací pro ne-psychology a ne-psychiatry. Peerům zdravotnických záchranných služeb – jak pomoci svým kolegům s profesně náročnými situacemi; lékařům – jak to udělat, aby při sdělování nepříznivých zpráv touto situací jak lékař, tak třeba rodina situací prošli s co nejmenšími šrámy na duši apod. Baví mne péče o pečovatele.

Mgr. Jan Šimek
PTSTA(E)

TA je pro mě obohacením a inspirací k dalšímu Snažím sevytvořit podporující prostředí,
kde studenti i učitelé zažijí OK/OK přístup
na vlastní kůži

Jsem certifikovaný transakční analytik pro oblast vzdělávání a původně jsem učitel matematiky a fyziky na ZŠ a SŠ. Dnes se naplno věnuji vzdělávání budoucích učitelů, supervizím a mentoringu v oblasti školství. Transakční analýza mi při mé práci s dětmi i učiteli umožňuje jednoduše popsat jevy, které vidím ve třídě a pracovat vědomě s procesy učení. Hodně se opírám o práci s afirmacemi, práci se skupinovou dynamikou a ve třídě se snažím vytvořit podporující prostředí, kde studenti i učitelé zažijí OK/OK přístup na vlastní kůži.

Jan_Simek_fotka
Přejít nahoru