O nás

Měníme pohled na mezilidské vztahy

Blanka, Martina, Honza

07
bcsbg

PhDr. Blanka Čepická, Ph.D. TSTA – P

Baví mne péče o pečovatele

Jsem klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka. Transakční analýza je moje srdeční záležitost – první seznámení proběhlo v r. 1990 přes návštěvu Servaace van Beekuma a jeho první TA 101. Od té doby s ní profesně žiju. Baví mně jí předávat dalším zájemcům nejen při výcvicích, ale v rámci různých aplikací pro ne-psychology a ne-psychiatry. Peerům zdravotnických záchranných služeb – jak pomoci svým kolegům s profesně náročnými situacemi; lékařům – jak to udělat, aby při sdělování nepříznivých zpráv touto situací jak lékař, tak třeba rodina situací prošli s co nejmenšími šrámy na duši apod. Baví mne péče o pečovatele.

PhDr. Martina Javůrková
PTSTA(C)

TA je pro mě obohacením a inspirací k dalšímu rozvoji

Transakční analýza je pro mě cestou, po které jdu k porozumění šíři i hloubce problému a která mi umožňuje zůstat srozumitelně tady a teď. Práci s druhými vidím jako společně vytvářenou kvalitu založenou na vzájemném respektu v pozici OK-OK. Cílem mé práce je pomáhat druhým rozvíjet efektivní způsoby fungování. Ve vzdělávání podporuji bezpečný prostor pro přemýšlení a reflektování nabízených témat. Supervize je pro mě spoluvytváření odborného rozvoje s respektem k individuálnímu kontextu účastníků. Jako lektor a supervizor využívám TA filosofii a koncepty spolu se zkušenostmi z práce s klienty v Krizové poradně a rámci Policie ČR. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii. Transakční analýze se věnuji od roku 2008. Absolvovala jsem TA Tříletku a poradensky zaměřený TA Advanced Training. V roce 2019 jsem se stala certifikovaným transakčním analytikem v oblasti poradenství (Counselling). Absolvovala jsem výcvik v krizové intervenci a řadu dalších kratších vzdělávacích programů. Ve volném čase se věnuji rodině, sportu a cestování. TA je pro mě obohacením a inspirací k dalšímu rozvoji.

Tina_profil
Jan_Simek_fotka

Mgr. Jan Šimek
PTSTA(E)

Snažím sevytvořit podporující prostředí,
kde studenti i učitelé zažijí OK/OK přístup
na vlastní kůži

Jsem certifikovaný transakční analytik pro oblast vzdělávání a původně jsem učitel matematiky a fyziky na ZŠ a SŠ. Dnes se naplno věnuji vzdělávání budoucích učitelů, supervizím a mentoringu v oblasti školství. Transakční analýza mi při mé práci s dětmi i učiteli umožňuje jednoduše popsat jevy, které vidím ve třídě a pracovat vědomě s procesy učení. Hodně se opírám o práci s afirmacemi, práci se skupinovou dynamikou a ve třídě se snažím vytvořit podporující prostředí, kde studenti i učitelé zažijí OK/OK přístup na vlastní kůži.

Přejít nahoru