Supervize

Supervize jsou různé způsoby podpory profesionálům, jak se vypořádat s profesní zátěží

... která jim jejich práci ztěžuje (spolupráce a vztahy  mezi kolegy; pocit bezmoci, když terapie i přes správné medicínské postupy  nedaří; problémy s nespolupracujícími pacienty/klienty; předsudky, které se do vztahů s pacienty/klienty prosazují… apod).  Supervize není kontrola ale získávání širšího pohledu na sebe v profesi

16

Ceník supervize

  • Individuální supervize (50 min.) 1600 Kč
  • Skupinová supervize (23 osoby, 3x50 min.) 1500 Kč na osobu
  • Skupinová supervize (46 osob, 3x50 min.) 1200 Kč na osobu
  • Skupinová supervize (7 až 13 osob, 3x50 min.) 1100 Kč na osobu

Ceník je platný od 01. 05. 2024

bc01

Není jeden supervizní přístup, ale více supervizních přístupů. Není hledání a nalézání jednoho řešení, ale je více cest jak s tím, co profesi komplikuje, zacházet. Téma přináší vždy ten, který potřebuje  v rámci své profese si něco vyjasnit.

Já jsem transakční analytik a také pracuji s tzv. integrovanou supervizí, která v sobě sdružuje více  teoretických škol. Orientuji se převážně na oblast zdravotnictví a na oblast sociální, ale nikoli výlučně.

Při své práci vycházím z etických kodexů EASC (Evropská asosiace supervize a koučingu) a dále EATA (Evropská asociace transakční analýzy) a ITAA (Mezinárodní asociace transakční analýzy), které vycházejí z obecných principů ochrany lidských práv.

Nabízím supervizi  individuální, skupinovou, týmovou i manažerskou.

Přejít nahoru