Supervize

Supervize jsou různé způsoby podpory profesionálům, jak se vypořádat s profesní zátěží

... která jim jejich práci ztěžuje (spolupráce a vztahy  mezi kolegy; pocit bezmoci, když terapie i přes správné medicínské postupy  nedaří; problémy s nespolupracujícími pacienty/klienty; předsudky, které se do vztahů s pacienty/klienty prosazují… apod).  Supervize není kontrola ale získávání širšího pohledu na sebe v profesi

16
bc01

Není jeden supervizní přístup, ale více supervizních přístupů. Není hledání a nalézání jednoho řešení, ale je více cest jak s tím, co profesi komplikuje, zacházet. Téma přináší vždy ten, který potřebuje  v rámci své profese si něco vyjasnit.

Já jsem transakční analytik a také pracuji s tzv. integrovanou supervizí, která v sobě sdružuje více  teoretických škol. Orientuji se převážně na oblast zdravotnictví a na oblast sociální, ale nikoli výlučně.

Při své práci vycházím z etických kodexů EASC (Evropská asosiace supervize a koučingu) a dále EATA (Evropská asociace transakční analýzy) a ITAA (Mezinárodní asociace transakční analýzy), které vycházejí z obecných principů ochrany lidských práv.

Nabízím supervizi  individuální, skupinovou, týmovou i manažerskou.

Ceník supervize

 • Individuální supervize
  (50 min.) 1200 Kč
 • Skupinová supervize
  (do 5 osob 50 min.)
  1500 Kč
 • Skupinová supervize
  (6 až 10 osob 50 min.)
  2000 Kč

Ceník je platný od 01.01.2023

Přejít nahoru