Vzdělávání v TA

Podpora dětí a dospívajících ve zdravém růstu a podpora dospělých při jejich dalším vzdělávání a seberozvoji

Ve výcviku se tato větev transakční analýzy opírá především o práci s vlastní profesní identitou, kdo jsem já jako vzdělavatel nebo já jako lektor nebo učitel, a dále o práci se skupinou lidí, a jak využívat skupinovou dynamiku k podpoře jedince.

17

Cílem této větve naopak není řešit a napravovat jakékoliv patologie v člověku. A v rámci výcviku se opravdu zabýváme tím, jak podpořit sami sebe, a  lidi, které vzděláváme, v setrvání v životní pozici: Já jsem OK, Ty jsi OK.

Jako transakční analytici pro vzdělávání pracujeme hodně s koncepty vývojového cyklu Pam Levin (Levin, 1982), afirmací (Clarke & Dawson, 1989), skupinového imaga (Berne 1964, Clarkson 1991), kontraktu (Berne 1961), systému zdravého růstu (Newton, 2006), učebních a pracovních stylů a transakcí a funkční plynulosti (Temple, 1999).

Transakční analýza pro vzdělávání je vhodná pro zájemce o sebezkušenostní výcvik z oborů vzdělavatel, učitel, lektor, trenér, metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog nebo kdokoliv další kdo pracuje se skupinami nebo jednotlivci, které se snaží podpořit v jejich osobním nebo osobnostním zdravém růstu.

V rámci supervizních částí se zaměřujeme na práci s učitelskými kolektivy a jejich potřebami, na podporu při zvládání složitých situací v pracovním procesu a na podporu autonomie osobnosti vzdělavatele.

Aplikační oblasti TA

01.

Psychoterapie

Rozpoznání a změna archaických, sebelimitujících vzorců; vytváření prostoru pro spotnánní fungování

02.

Organizace

Rozvoj, růst, efektivita lidí uvnitř organizací

03.

Vzdělávání

Učení v různých kontextech, podpora učících se, rozvoj učitelů

04.

Poradenství

Zvědomění sebe a svých dovedností řešit problém, identifikace zdrojů, rozvoj klienta

Přejít nahoru