Žijeme s TA

Měníme pohled
na mezilidské
vztahy

TaEdu.cz sdružuje odborníky, kteří vzdělávají v aplikačních oblastech transakční analýzy.

01
03
04

Aplikační oblasti TA

Co a jak pokrývá transakční analýza

Psychoterapie

Rozpoznání a změna archaických, sebelimitujících vzorců; vytváření prostoru pro spotnánní fungování

Organizace

Rozvoj, růst, efektivita lidí uvnitř organizací

Vzdělávání

Učení v různých kontextech, podpora učících se, rozvoj učitelů

Poradenství

Zvědomění sebe a svých dovedností řešit problém, identifikace zdrojů, rozvoj klienta

Přejít nahoru