Poradenství v TA

Umožnit klientovi, nebo klientům rozvíjet uvědomění sebe samého

TA Counselling, který můžeme vidět jako psychologické poradenství, staví na poradenském vztahu založeném na dohodě – kontraktu. Cílem poradenského procesu je umožnit klientovi, nebo klientům rozvíjet uvědomění sebe samého, prozkoumat aktuální problém, nebo téma a jeho kontext, zorientovat se v nich, identifikovat možnosti řešení a najít v sobě schopnosti tyto možnosti naplnit.

15

Aplikační oblasti TA

01.

Psychoterapie

Rozpoznání a změna archaických, sebelimitujících vzorců; vytváření prostoru pro spotnánní fungování

02.

Organizace

Rozvoj, růst, efektivita lidí uvnitř organizací

03.

Vzdělávání

Učení v různých kontextech, podpora učících se, rozvoj učitelů

04.

Poradenství

Zvědomění sebe a svých dovedností řešit problém, identifikace zdrojů, rozvoj klienta

Přejít nahoru