Poradenství v TA

Umožnit klientovi, nebo klientům rozvíjet uvědomění sebe samého

TA Counselling, který můžeme vidět jako psychologické poradenství, staví na poradenském vztahu založeném na dohodě – kontraktu. Cílem poradenského procesu je umožnit klientovi, nebo klientům rozvíjet uvědomění sebe samého, prozkoumat aktuální problém, nebo téma a jeho kontext, zorientovat se v nich, identifikovat možnosti řešení a najít v sobě schopnosti tyto možnosti naplnit.

15

Cílem counsellingu je zvýšit autonomii klienta v jeho sociálním, profesním i kulturním prostředí skrze identifikaci dostupných vnitřních a vnějších zdrojů a rozhodnutí o tom, jak těchto zdrojů využít k řešení svého problému. V counsellingu tedy pracujeme s posilováním DOspělého egostavu. Vycházíme z přesvědčení, že lidé jsou schopni činit rozhodnutí a ovlivňovat tak své fungování v životě a také přehodnocovat tato svá rozhodnutí podle aktuálního stavu okolností. Zaměřujeme se na to, jaké egostavy klient používá, jak komunikuje z pohledu transakcí, jaké životní pozice zastává, jaké jsou jeho drivery, jaké psychologické hry má tendenci hrát, zda v některých oblastech devalvuje, zda funguje v symbióze. Klademe důraz na strukturu a srozumitelnost, pojmenováváme věci a vykládáme tak karty na stůl, stanovujeme hranice. Důraz klademe na profesní a etické principy a přístup k druhým z pozice Já jsem OK – Ty jsi OK.

Aplikační oblasti TA

01.

Psychoterapie

Rozpoznání a změna archaických, sebelimitujících vzorců; vytváření prostoru pro spotnánní fungování

02.

Organizace

Rozvoj, růst, efektivita lidí uvnitř organizací

03.

Vzdělávání

Učení v různých kontextech, podpora učících se, rozvoj učitelů

04.

Poradenství

Zvědomění sebe a svých dovedností řešit problém, identifikace zdrojů, rozvoj klienta

Přejít nahoru