Psychoterapie v TA

Jak známo, „papá“ Berne byl psychiatr a transakční analýzu rozvinul jako novou metodu psychoterapie

Takto ji představil v r. 1958 (1). Byl velmi ovlivněn psychoanalýzou, což byl v té době každý slušný americký psychiatr, ale nakonec se s ní rozešel a rozvíjel své vidění psychoterapie – tedy transakční analýzu (dále TA).

14
bcsbg

Ceník supervize

 • Individuální supervize
  (50 min.) 1200 Kč
 • Skupinová supervize
  (do 5 osob 50 min.)
  1500 Kč
 • Skupinová supervize
  (6 až 10 osob 50 min.)
  2000 Kč

Ceník je platný od 01.01.2023

Zpočátku s ní pracoval jako s metodu skupinové psychoterapie (2), ale   posléze ji rozšířil i  na oblast  individuální psychoterapie orientovanou na analýzu struktury a dynamiku osobnosti a na způsoby mezilidské komunikace.

Základní definice transakční analýzy (podle ITAA)  říká, že  jde o:

 • teorii osobnosti a systematické psychoterapie   pro osobní  růst a osobní změnu
 • teorii komunikace
 • teorii interpersonálních vztahů

TA se neomezuje jenom na psychoterapii: Její záběr je širší –. věnuje se i rozvoji osobnosti. Má vlastní diagnostický přístup a v tomto směru není přímo srovnatelná s DSM- diagnostikou. Nicméně nevyhýbá se ani práci s lidi s psychotickými příznaky a ani s poruchami osobností, i když práce s těmito lidmi je velmi náročná.

Zabývá-li se TA také pomoci lidem, kteří mají problém se svým psychickým i tělesným zdravím, pak to dělá cestou odbourávání zakořeněných a neuvědomovaných přesvědčení  o tom, jaký člověk je. V tom bývá zastoupeno málo fungujícího  Dospělého egostavu, jak v chování, tak v myšlení i v emocích. Cílem je proto pomoci dopracovat se k vlastní autonomii  tedy být v dobrém kontaktu se sebou, v blízkém a neohrožujícím kontaktu s druhými a být v každé životní situaci v ní přítomen tady a teď.


01
BERNE, Eric. Principles of group treatment. New York: Oxford University Press, 1966. ISBN neuvedeno.

02
BERNE, Eric. Structure and Dynamics of organisations ang groups. Philadelphia: J.B.. Lippincott Co., 1963. ISBN neuvedeno.

Aplikační oblasti TA

01.

Psychoterapie

Rozpoznání a změna archaických, sebelimitujících vzorců; vytváření prostoru pro spotnánní fungování

02.

Organizace

Rozvoj, růst, efektivita lidí uvnitř organizací

03.

Vzdělávání

Učení v různých kontextech, podpora učících se, rozvoj učitelů

04.

Poradenství

Zvědomění sebe a svých dovedností řešit problém, identifikace zdrojů, rozvoj klienta

Přejít nahoru