Co je transakční analýza?

Transakční a analýza je směr dynamické psychologie

původně psychoterapeutický, posléze rozšířený na:

  • vzdělávání a východu
  • práci s organizacemi
  • poradenství
11

Psychoterapie byla první, protože duchovní otec -Eric Berne (1910-1970), byl psychiatr a terapii se svými pacienty vedl v duchu své teorie. Jako každý řádný psychiatr ve své době podstoupil dlouhý psychoanalytický výcvik (Paul Federn, Eric Erikson, Carl Rogers…), nicméně se velmi záhy od klasické psychoanalýzy a jejího pojetí začal odklánět až se nakonec odklonil zcela a publikoval a přednášel o svém pojetí osobnosti člověka (egostavy, scénář), o komunikaci (transakce), o potřebách (hlady/existenciální potřeby) apod. Zdůrazňoval to, že na rozdíl od klasické psychoanalýzy, která pracuje podle něj s neuchopitelnými konstrukty, pracuje transakční analýza s přímo pozorovatelnými jevy. Taky zdůrazňoval srozumitelnost teorie pro toho, s kým pracujeme. Proto prý užíval jazyk americké střední vrstvy. Výhodou srozumitelnosti pro anglicky mluvící osoby je občasná nepřeložitelnost do odpovídajícího pojmu v jiném jazyce (stroke, racket, OK position…)

Obsahově je transakční analýza:

  • teorií osobnosti
  • teorií komunikace
  • psychoterapeutickým směrem

Pojmy, které Berne zavedl a rozpracoval jsou: egostavy ( tento převzal od Paula Federna, ale notně jej přepracoval), životní scénář, transakce, existenciální potřeby… Hodně se věnoval práci ve skupině a s tím související teorii vývoje skupiny (skupinového imaga). Velký důraz kladl na jasně domluveném pracovním společenství – dohodě – aby bylo jasné oběma stranám, co do společné práce nad přineseným problémem vkládá klient/pacient a co terapeut/poradce.

Mezi nejznámější spolupracovníky a následovníky patřili: Bob a Mary Gouldingovi, Claude Steiner, Jacqui Lee Schiff , Fanita English… K pozdějším šiřitelům myšlenek transakční analýzy náleží Taibi Kahler, Ian Stewart, Van Joins, Petruska Clarkson, Leo Schlegel, …

V současné době jsou nejznámější:

Nejznámější zástupci směru TA education

Nejznámější zástupci TA organisations

Nejznámější zástupci TA psychoterapie

Zástupci TA poradenství

Více a detailněji se dočtete v Příručce pro školení a zkoušky česky na stránkách ČATA. nebo anglicky na stránkách EATA, kde je i poslední doplněná a opravená verze.

Přejít nahoru