Letní škola Transační analýzy - Podobnostní kontinuum

Spolu s účastníky kurzu pokročilé Transační analýzy jsme se domluvili, že naídneme možná místa na naší letní škole u příležitosti vydání prvního článku v TAJ v České republice. Věnuje se Podobnostnímu kontinuu (Affinity Continuum), teoretickému modelu, který popisuje, jak si lidé osvojují dovednosti. Model pojmenovává stádia cesty k profesní autonomii na základě podobnosti osvojované dovednosti s ideálem, staví do kontrastu podobnost jevovou a podobnost podstatnou. Propojuje proces osvojování nové dovednosti s teorií pasivity, pojmenovává konkrétní devalvace charakteristické pro jednotlivá stádia a nabízí strategie, kterými leader nebo učitel může podpořit dosahování hlubší úrovně porozumění a učení.

V rámci workshopu budeme pracovat s charakteristikami jednotlivých stádií osvojování měkkých dovedností, provážeme teoretický model s jádrovou reflexí praxe, a zaměříme se na intervence, kterými dobrý leader může podporovat lidi, kterým pomáhá růst.

Dobřichovice u Prahy

  • Datum konání: 5. - 6. 8. 2024
  • Základní harmonogram: 9.00 – 18:00 (nejpozději

Lektor

Mgr. Jan Šimek, PTSTA -E

Základní cena

5000 Kč

Sleva 1000,- Kč pro pravidelné účastníky Pokročilého výcviku Transační analýzy

Přejít nahoru