Pasivita, pasivní chování

TA Edu nabízí účast na jednodenní vzdělávací akci transakční analýzy na
téma: "Pasivita, pasivní chování"

Pasivita je v transakční analýze je termín zavedený J. L. Schiffovou a vztahuje se na oblast myšlení, cítění i chování. V oblasti prezentace – tedy v chování je to takové chování, které nevede k řešení problému.

 • Pasivita akcentuje symbiotické vazby a zabraňuje samostatnosti.
 • Vhodné pro klinické psychology, psychiatry, ale i poradce a kolegy pracující v oblasti vzdělávání.
 • Pro tuto akci je zažádáno o akreditaci na AKP ČR

Praha (Dobřichovice)

 • Datum konání: 04.01.2025
 • Základní harmonogram: 9.00 – 13.00; 14.30 – 18.00
 • Minimální počet účastníků: 10

Brno

 • Datum konání: 01.03.2025
 • Základní harmonogram: 9.00 – 13.00; 14.30 – 18.00
 • Minimální počet účastníků: 10

Lektor

PhDr. Blanka Čepická, Ph.D. TSTA – P

Doplňkové informace

 • Podrobné organizační informace obdrží zájemci na základě registrace cca měsíc před uvedeným termínem konání.

Základní cena

2999 Kč

Cena obsahuje:

 • písemné podklady včetně tisků
 • režijní náklady spojené s přípravou semináře
 • honorář lektora
 • poplatek za akreditaci AKP ČR
 • mezinárodní osvědčení
 • občerstvení
 • nájem
Přejít nahoru