Základní kurz transakční analýzy TA 101

Základní kurz TA 101, v tradiční formě

Kurz transakční analýzy (TA 101) je úvodní kurz zaměřený na základní principy a aplikace transakční analýzy. Transakční analýza je psychologická teorie, která se soustředí na porozumění lidskému chování, komunikaci a vztahům. Kurz se skládá z částí, které zahrnují teoretickou výuku, praktická cvičení a diskuzi. Účastníci se seznamují se základními pojmy a koncepty transakční analýzy, se strukturou osobnosti, egostavy a transakcemi. Praktická cvičení pomáhají účastníkům porozumět vzorcům chování, což vede ke zlepšení komunikace a mezilidským vztahům.

 • Transakční analýza je psychologická teorie, která se soustředí na porozumění lidskému chování, komunikaci a vztahům.
 • Seminář transakční analýzy (TA 101) je úvodním/seznamovacím seminářem zaměřeným na základní principy a užití transakční analýzy v oblastech – psychoterapie, vzdělávání, poradenství a v organizacích.
 • Skládá se z částí, které zahrnují teoretickou výuku, praktická cvičení a diskuzi. při nichž se účastnící  seznamují se základními pojmy a koncepty transakční analýzy.
 • Praktická cvičení pomáhají účastníkům porozumět mnoha  vzorcům chování, což napomáhá  zlepšení komunikace a již zmíněným mezilidským vztahům.

Účast na semináři může být užitečná pro profesionály, kteří pracují v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, managementu, marketingu, sociální práce a v dalších oblastech, kde jsou mezilidské vztahy klíčové.

Praha 13. 10. – 14. 10. 2023

 • Základní harmonogram: 9.00 – 13.00; 14.30 – 18.00
 • Minimální počet účastníků: 10

Brno 24. 11. – 25. 11. 2023

 • Základní harmonogram: 9.00 – 13.00; 14.30 – 18.00
 • Minimální počet účastníků: 8

Lektor

PhDr. Blanka Čepická, Ph.D. TSTA – P

Doplňkové informace

 • V Praze:
  Při počtu zájemců menším nežli 10 bude místo realizace posunuto do Říčan. Termín zůstává stejný. Místo je velmi dobře dostupné vlakem z Prahy Hl. nádraží, Pak pěšky cca 7 min. Rozhodnutí se kde v konečné fázi seminář bude obdrží přihlášení e-mailem dostatečně včas.
 • V Brně:
  Při počtu zájemců menším nežli 8, bude přihlášeným zájemcům nejpozději 3 týdny před plánovaným termínem  oznámeno, že se seminář nekoná.
 • Podrobné organizační informace obdrží zájemci na základě registrace cca měsíc před uvedeným termínem konání.

Základní cena

5199 Kč

Cena obsahuje:

 • písemné podklady včetně tisků
 • režijní náklady spojené s přípravou semináře
 • honorář lektora
 • poplatek za akreditaci AKP ČR
 • mezinárodní osvědčení
 • občerstvení
 • nájem
Přejít nahoru